Právní aspekty koupě nemovitosti.
Na co si dávat pozor?

Tento článek se zaměřuje na klíčové aspekty, na které je nutné dávat pozor při koupi nemovitosti, ať se jedná o dům, byt, pozemek či větší rozvojové území. Porozumění těmto bodům vám může pomoci předcházet právním problémům, a proto je důležité nic nezanedbat, jelikož v důsledku můžete na konci procesu ušetřit mnoho svých prostředků. To není vše; zmíníme i další související témata, která jsou důležitá nejen pro běžného kupujícího, ale též pro velkého investora či developera pohybujícího se v oblasti nemovitostí.

Právní prověrka – detailní pohled na historii nemovitosti a možné právní vady

V okamžiku, kdy se rozhodnete pro koupi nemovitosti, celý proces její koupě teprve začíná. V první řadě je nutné si udělat právní prověrku kupované nemovitosti, která odhalí případné právní vady nemovitosti.

Jaké to mohou být? Může se jednat například o:

  • vady předchozího nebo předchozích nabývacích titulů;
  • existující nájem nemovitosti;
  • její zatížení služebnostmi, předkupním právem nebo jinými právy třetích osob;
  • absence přístupu;
  • možné problémy na straně osoby prodávajícího, např. probíhající exekuce nebo insolvence;
  • v případě bytu možné dluhy vlastníka vůči společenství vlastníků jednotek (SVJ).

Každá z uvedených vad může pro kupujícího představovat značný problém nebo i budoucí značné náklady. Proto je důležité mít při koupi nemovitosti profesionální podporu a nespoléhat se na to, že „to nějak dopadne“. Velká část uvedených vad totiž má své řešení a je tak možné z ní plynoucí riziko odstranit nebo alespoň podstatně snížit tak, aby bylo akceptovatelné.

Smluvní dokumentace

TBA

Možné vady nemovitosti – za co prodávající odpovídá?

TBA

Další otázky – územní plán, environmentální rizika

TBA

TBA.

TBA

TBA.

Poznání (nejen) právního stavu nemovitosti před její koupí je podstatnou součástí celé nemovitostní transakce. Od tohoto poznání se odvíjí celý průběh transakce, její úspěch či neúspěch a konečně i spokojenost s pořízenou nemovitostí. Jelikož každý případ má svoje specifika, a čím větší transakce, tím větší je i riziko s ní spojené, neváhejte se na nás v případě potřeby obrátit.