Lékař
Poskytujeme komplexní právní služby pro poskytovatele zdravotních služeb, které zahrnují asistenci při vyhotovení potřebné dokumentace, založení ordinace nebo převodu ordinace a poradenství týkající se právních aspektů provozu ordinace. Pokud se současně vyskytne soudní spor s pacientem o náhradu újmy, rádi vás zastoupíme.
Prověření a zajištění dokumentace pro řádné fungování poskytovatele zdravotních služeb
Nabízíme přípravu či revizi všech potřebných dokumentů, které jsou nezbytné pro řádné fungování poskytovatele zdravotních služeb.
Provedení procesu převodu ordinace lékaře na obchodní společnost
Asistujeme lékařům v procesu převodu jejich ordinace na obchodní společnost, od počátečního plánování až po realizaci převodu.
Asistence při nastavení smluvní dokumentace
Poskytujeme odbornou asistenci při nastavování smluvní dokumentace, aby byly všechny smlouvy a dohody v souladu s právními předpisy a normami.
Asistence s provozem ordinace po právní stránce
Nabízíme kontinuální podporu a asistenci v otázkách týkajících se právních aspektů provozu ordinace, včetně pracovněprávních vztahů, smluv a řešení sporů.
Zastupování ve sporech o náhradu újmy
V případě sporu mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem o náhradu újmy převezmeme právní zastoupení a provedeme váscelým sporem.
Kontakt
Zaujaly vás naše služby?
Jsme tu pro vás.
Ať už potřebujete poradit nebo byste si rádi domluvili schůzku, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu proto, abychom vám poskytli rychlou a spolehlivou pomoc.
Děkujeme!
Něco se nepovedlo. Zkontrolujte prosím připojení k internetu. Případně zkopírujte svou zprávu a zkuste přenačíst stránku.