Energetika
Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti energetiky, kde kombinujeme hluboké právní znalosti s technickým porozuměním dynamickému energetickému sektoru. Poradíme vám při přípravě vašeho projektu, ať se jedná o veřejný nebo soukromý sektor, nebo vám pomůžeme správně nastavit smlouvy s vašimi dodavateli či odběrateli.
Právní poradenství v oblasti regulace energetiky
Poskytujeme poradenství ohledně domácích a mezinárodních energetických předpisů, včetně regulací týkajících se obnovitelných zdrojů energie, emisních povolenek a energetické účinnosti.
Komunitní energetika
Zabýváme se komplexním řešením projektů v oblasti komunitní energetiky a energetické soběstačnosti, které jsou vhodné jak pro soukromé subjekty, tak pro města a obce. Naše služby zahrnují vše od výběru efektivního obchodního modelu, přes získání potřebných dotací a financování, až po kompletní realizaci výstavby a rozvoje energetického zdroje, včetně řízení všech povolovacích procesů. Dále se specializujeme na nastavení a přípravu projektů v rámci poskytování energetických služeb, zajištění nezbytných licencí a přípravu komplexní smluvní dokumentace s dodavateli, odběrateli a provozovateli distribučních systémů.
Smlouvy v oblasti energetiky
Nabízíme právní podporu při vyjednávání a přípravě smluv souvisejících s výrobou, distribucí a obchodováním s energií, včetně dohod o odběru elektrické energie (PPA).
Spory
Zastupujeme klienty v soudních sporech a rozhodčích řízeních souvisejících s energetickým sektorem, včetně sporů o dodávky energie, regulaci cen a otázky duševního vlastnictví.
Poradenství v oblasti udržitelnosti a životního prostředí
Nabízíme právní poradenství týkající se otázek udržitelnosti a ochrany životního prostředí, které jsou klíčové pro energetický sektor.
Kontakt
Zaujaly vás naše služby?
Jsme tu pro vás.
Ať už potřebujete poradit nebo byste si rádi domluvili schůzku, neváhejte nás kontaktovat. Jsme tu proto, abychom vám poskytli rychlou a spolehlivou pomoc.
Děkujeme!
Něco se nepovedlo. Zkontrolujte prosím připojení k internetu. Případně zkopírujte svou zprávu a zkuste přenačíst stránku.